Chuyện Ấy, cẩm nang về chuyện ấy của vợ chồng Blog

0

Thèm một cái nắm tay

Sáng, vợ dậy thật sớm chuẩn bị nấu bữa ăn cho chồng còn mình chẳng kịp ăn, vội dắt xe ra và lao vù đi làm vì sợ không kịp giờ. Còn chồng chẳng...