Tagged: bệnh xuất tinh sớm

Thông số phản ánh sức khỏe tình dục của phái mạnh 0

Thông số phản ánh sức khỏe tình dục của phái mạnh

Nghiên cứu mới nhất về sức khỏe cũng như khả năng tình dục ở đàn ông. Theo đó các nhà chuyên môn đã đưa ra dãy số 18-15-45-5-64-10 phản ánh chính xác sinh lý...