Cuộc đời bất hạnh

Đêm khuya gió lạnh ngoài trời. Thương người phận bạc lạc loài lầm thang. Mền trời chiếu đất mái hiên Cuộc đời bất hạnh tủi hờn thương đau. Kiếp người bèo bọt bể dâu....