Tư vấn du lịch Cát Bà hè 2014

Tạo bởi thế một phong cảnh không tiền khoáng hậu. Đấy là sự xếp đặt mực bàn tay con người tạo nên những ngôi nhà. Lối ra đảo Cát hông cũng khá tiện lợi....