Chuyện Ấy, cẩm nang về chuyện ấy của vợ chồng Blog

Tập yoga không cần quá dẻo dai

YOGA có phải là uốn dẻo?

Khẳng định với mọi người nếu mọi người nghĩ tập yoga phải dẻo, phải khỏe thì có vẻ như đang có chút nhầm lẫn ở đây! Bởi vì khỏe rồi và dẻo rồi chưa...

Nhận định giả thuyết của Freud về yếu tố ký ức

Nhận định giả thuyết của Freud về yếu tố ký ức

“Vậy là những giả thuyết của Freud đã được chứng minh (tức một số yếu tố mang tính tinh thần như ký ức, cảm xúc, ám ảnh… có thể được truyền cho thế hệ...