Category: Sức khỏe tình dục

Thông số phản ánh sức khỏe tình dục của phái mạnh

Thông số phản ánh sức khỏe tình dục của phái mạnh

Nghiên cứu mới nhất về sức khỏe cũng như khả năng tình dục ở đàn ông. Theo đó các nhà chuyên môn đã đưa ra dãy số 18-15-45-5-64-10 phản ánh chính xác sinh lý...

Bất ngờ khi hai đàn ông cũng có thể sinh con

Bất ngờ khi hai đàn ông cũng có thể sinh con

Chúng ta thường nghĩ chỉ có những người khác giới mới có thể sinh con với nhau. Nhưng thật bất ngờ khi bạn biết hai người đàn ông cũng hoàn toàn có thể thụ...