Tagged: bệnh xuất tinh sớm

Thông số phản ánh sức khỏe tình dục của phái mạnh

Thông số phản ánh sức khỏe tình dục của phái mạnh

Nghiên cứu mới nhất về sức khỏe cũng như khả năng tình dục ở đàn ông. Theo đó các nhà chuyên môn đã đưa ra dãy số 18-15-45-5-64-10 phản ánh chính xác sinh lý...