Tagged: giang mai

Nguyên nhân gây bệnh Giang mai

Nhiều người mắc bệnh Giang Mai tự hỏi là không biết nguyên nhân tại sao mình mắc bệnh? Sau đâylà những  nguyên nhân gây bệnh và cách phòng ngừa bệnh giang mai cho bạn Lây truyền qua quan hệ...