Tagged: xoắn khuẩn

Tác hại của bệnh giang mai

Xưa kia, giang mai còn được gọi là bệnh “hoa liễu”, ám chỉ những người ăn chơi, làm chuyện ấy không lành mạnh sẽ rất dễ mắc phải căn bệnh này. Ngoài những triệu chứng lâm sàng...